Dernek HakkındaDernekeviDernekten Okur'aUyelik

Üyelik ve Üyelik Başvuruları

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 Özgür Atletizm Antrenörleri ve Eğitmenleri Derneği’nde; 1) Asıl üyeler, 2)Onursal üyeler olmak üzere iki çeşit üyelik vardır.

1)Asıl üyeler:
a)Atletizm Antrenörü:

  • Türkiyedeki spor örgütü tarafından verilmiş olan Atletizm Antrenörlüğü belgesine sahip bulunan veya yurt dışından alınmış olan antrenörlük belgesinin türkiyede kurallara uygun olarak denkliğini yapmış olarak geçerli atletizm antrenör belgesi sahibi olan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.
    b)Atletizm Eğitmeni:
  • Atletizm Antrenörlüğü eğitimi dışında atletizmin değişik alanlarına yönelik üniversite ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen örgün ve yaygın eğitim etkinliklerine katılarak genel atletizm ve atletizm alanına özel (çocuk atletizmi (vb), masterlar, kros yütüyüş, yol koşuları, dağ koşuları gibi alanlarda) eğitimi verme yeterliliği belgesi olan kişiler,
  • Atletizm sporcularını antrenörleri ile birlikte yönlendiren menejerler ve koordinatörler, atletizm antrenörlerine ve sporcularına destek olan spor hekimi, fizyoterapist, psikolog, beslenme uzmanı, antrenman bilimci, biyomekanik vb bilim insanları,
  • Üniversiteler ve diğer kurum, kuruluşlarda doğrudan ya da dolaylı olarak atletizm alanına yönelik örgün ve yaygın eğitim veren eğitici ve öğreticiler,
  • Atletizm antrenör belgesi olmayan, buna karşın bilgi ve deneyimleri ışığında düzenli olarak sporcu çalıştıran ve sporcuları atletizm yarışmalarına katılan gönüllü (fahri) çalıştırıcılar,
    Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

2)Onursal Üyeler:
Türk Atletizmine yararlı hizmetleri bulunan, derneğe ve atletizme, atletizmin gelişmesine maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Onursal üyeler organlara seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar, kendilerinden giriş ve aylık aidat alınmaz. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına dinleyici olarak katılabilirler. Onursal üyeler için ayrı bir üyelik defteri tutulur.

internet Üzerinden Başvuru Yönergesi

Gönderim formu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *